Wagakki Band Music Videos

Wagakki Band - Senbonzakura

Wagakki Band – Kishikaisei

Wagakki Band - Strong Fate

Wagakki Band - Valkyrie

Wagakki Band - Akatsuki no ito

Wagakki Band - Hangeki no Yaiba

Wagakki Band - Ikusa

Wagakki Band - Hanabi (Short Version)

Wagakki Band - Tengaku